Wydawca treści Wydawca treści

zasoby leśne

Nadleśnictwo Smardzewice stanowi jednostkę organizacyjną Lasów Państwowych wchodzącą w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi. Bezpośrednio sąsiaduje z nadleśnictwami: Brzeziny, Opoczno, Piotrków, Przedbórz i Spała. Nadleśnictwo obejmuje swoim zasięgiem lasy znajdujące się w województwie łódzkim, na terenie trzech powiatów tomaszowskiego, piotrkowskiego i opoczyńskiego. Do miast leżących w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa należą: Tomaszów Mazowiecki, Inowłódz i Sulejów.

Nadleśnictwo zarządza gruntami Skarbu Państwa o łącznej powierzchni 16246 ha, podzielonymi na 2 obręby leśne:

  1. Błogie – o powierzchni 6692 ha.            
  2. Smardzewice – o powierzchni 9554 ha.

oraz 12 leśnictw: Trzebiatów, Małe Końskie, Prucheńsko, Jaksonek, Taraska, Giełzów, Brzustów, Sługocice, Tomaszów, Swolszewice, Dąbrowa, Twarda.

Grunty leśne zajmują 97,82% powierzchni gruntów zarządzanych przez nadleśnictwo.

Lasy występują w znacznej części na siedliskach borowych 56,23 %, siedliska lasowe zajmują 42,03 %, natomiast łęgowe 1,74% powierzchni leśnej nadleśnictwa. Na większości siedlisk gatunkiem panującym w drzewostanach jest sosna.

 

STRUKTURA POWIERZCHNI SEDLISK

 

 

STRUKTURA POWIERZCHNIOWA GATUNKÓW PANUJĄCYCH