Web Content Display Web Content Display

UŻYTKOWANIE LASU

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

Etat cięć w przypadku Nadleśnictwa Smardzewice wynosi 596332 m3 netto, w tym:

Ø  użytki rębne – 305692 m3 netto

Ø  użytki przedrębne – 290640 m3 netto

Ø  pielęgnowanie lasy w zabiegach trzebieżowych – 9428,21 ha

Coraz większa mechanizacja prac leśnych powoduje, że niektóre zabiegi muszą być przystosowane pod jej potrzeby i wymagania (dodatkowe szlaki zrywkowe, większe składnice do zrywki drewna itp.).

Mniej więcej co  roku pozyskujemy w wyniku usuwania drzewostanów pod kopalnię piasków kwarcowych jest to ok. 500-1000 m3 drewna rocznie.

Dominującymi gatunkami lasotwórczymi są: sosna, dąb, olsza, brzoza i modrzew.

 

Udział siedliskowych typów lasu i strukturę wiekową prezentują poniższe wykresy.

 

 

W użytkowaniu lasu dominują rębnie zupełne i częściowe(IB i IIIA), a na siedliskach żyźniejszych(IIIB i IIA oraz IVD). Pozyskane drewno sprzedawane jest loco las, czyli po ścięciu zrywane jest do najbliższych dróg wywozowych, skąd trafia do tartaków, zakładów płyt wiórowych i zakładów celulozowo-papierniczych oraz mniejszych zakładów stolarskich, a stamtąd w postaci gotowych wyrobów do naszych domów. Ponadto drewno opałowe kupowane jest przez nabywców indywidualnych na potrzeby gospodarstw domowych.

Całokształt użytkowania lasu w naszym nadleśnictwie ma na celu prowadzenie stałej i zrównoważonej gospodarki leśnej w celu zachowania jej trwałości i ciągłości dla kolejnych pokoleń ludzkich.