Web Content Display Web Content Display

ŁOWIECTWO

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.

Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego – tak definiuje je ustawa „Prawo łowieckie" z 1995 r. Zwierzęta łowne (20 proc. gatunków ssaków i 12 proc. ptaków występujących w Polsce) są dobrem ogólnonarodowym i własnością Skarbu Państwa. Gospodarowaniem zwierzyną łowną, zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej, zajmują się myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim oraz leśnicy.

Przeczytaj więcej o łowiectwie

Nadleśnictwo Smardzewice zarządza powierzchnią 16165,26ha lasów i jest podzielone na 8 obwodów łowieckich. Obwód 201 i 202  są wyłączone z wydzierżawienia i tworzą Ośrodek Hodowli Zwierzyny – „Lasy Puszczy Nadpilickiej", gdzie gospodarkę łowiecką prowadzi Nadleśnictwo. OHZ wchodzi w skład 7 rejonu hodowlanego „Puszcza Nadpilicka" i łącznie zajmuje obszar 25760 ha. jeden z obwodów wydzierżawionych leży na terenie  8 rejonu hodowlanego „Przedbórz".

Na terenie OHZ znaczenie gospodarcze mają następujące gatunki zwierzyny łownej: jeleń, daniel, sarna, dzik.

Spotyka się również  inną zwierzynę drobną, w tym m.in.: zające, lisy, borsuki, jenoty, kuny, tchórze, bażanty, kuropatwy i dzikie kaczki.

Spośród pozostałych gatunków zwierzyny płowej  coraz częściej można spotkać  migrujące łosie. Daniele zostały introdukowane na tutejsze tereny jeszcze przed II wojną światową za czasów Józefa Piłsudskiego. W 2010 roku populację wzbogacono o 5 osobników, a w 2014 wsiedlono kolejne 6 sztuk, które genetycznie urozmaicą rodzime stado.

W miesiącu wrześniu 2012 roku wsiedlono 200 szt. bażanta łownego zakupionego w Nadleśnictwie Łomża z hodowli wolierowej. W roku 2013 wpuszczone następne 100 szt. z w/w hodowli i w kolejnych latach planowane są kolejne wsiedlenia.

Pozostałe obwody wydzierżawione są następującym Kołom Łowieckim:

Nr obwodu

Dzierżawca

197

KŁ Błękitne Źródła

223

KŁ Daniel

224

KŁ Dinosaurus

225

KŁ Szarak

226

KŁ Kuropatwa

254

KŁ Dinosaurus

 

 

 

 

 

 

 

 

Gospodarowaniem w tych obwodach  zajmują się bezpośrednio koła łowieckie zgodnie z planem łowieckim, zatwierdzanym corocznie przez Nadleśniczego. Stowarzyszeni  myśliwi dbają o utrzymanie odpowiedniego składu gatunkowego i ilościowego zwierząt, ale również realizują zadania mające w  szczególności na uwadze poprawę warunków bytowych zwierząt dziko żyjących, angażują się w liczne akcje dokarmiania i uzupełniania diety zwierząt w niezbędne składniki pokarmowe w trudnych warunkach pogodowych (np. wykładanie soli z mikroelementami w lizawki, karmy soczystej w postaci buraków, marchwi oraz karmy suchej w postaci siana i snopówki owsianej).

Straż leśna oprócz swoich obowiązków walczy również z wnykarstwem udało się jej mi. uwolnić rogacza złapanego za parostki na sidło zastawione przy ogrodzeniu szkółki

Raz do roku na terenie naszego nadleśnictwa organizowane jest polowanie administracyjne dla pracowników na zdjęciu pokot ( czyli: tradycyjny uroczysty obrzęd zakończenia polowania zbiorowego, podczas, którego składany jest raport o przebiegu polowania, ubitej zwierzynie (ułożonej pokotem) oraz ogłasza się, kto został królem polowania). Na zdjęciu jedno z ostatnich polowań.