Asset Publisher Asset Publisher

Asset Publisher Asset Publisher

opracowanie planu urządzenia lasu


Na terenie nadleśnictwa zakończono kolejny, terenowy etap prac związanych
z opracowaniem planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Smardzewice na lata 2017-2026.

W dniach 9-10 maja 2016 przeprowadzono komisyjny odbiór powierzchni kołowych, na podstawie których ustalane są zasoby drewna w lasach.

Plan urządzenia lasu dla naszego nadleśnictwa sporządza Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Warszawie.