Inne wydarzenia Inne wydarzenia

Powrót

manewry przeciwpożarowe

manewry przeciwpożarowe

Jak chronimy lasy przed pożarami

 

W dniu 11.05.2018 r. w Leśnictwie Taraska pracownicy Służby Leśnej wspólnie z jednostkami PSP i OSP zorganizowali ćwiczenia przeciwpożarowe.

Szczególną uwagę podczas ćwiczeń zwrócono na współpracę straży pożarnej i służby leśnej w przypadku powstania pożaru lasu.

Niezmiernie istotne jest podjęcie działań gaśniczych w pierwszej fazie pożaru, zabezpieczenie dróg dojazdowych oraz poprowadzenie jednostek straży pożarnych w miejsce przeprowadzanych działań gaśniczych.

Ważnym elementem ćwiczeń była również organizacja zaopatrzenia wodnego - punktu czerpania wody przy rzece Pilicy.

Utrzymanie bezpieczeństwa pożarowego na terenach leśnych jest bardzo ważne, dlatego równie istotne jest doskonalenie taktyki działania straży pożarnych podczas pożarów terenów leśnych.

W ćwiczeniach wzięło udział ok. 100 strażaków.

 


Wydarzenia Wydarzenia