Inne wydarzenia Inne wydarzenia

Powrót

Leśna Akademia Sportu Dzieci i Młodzieży

Leśna Akademia Sportu Dzieci i Młodzieży

Idea projektu ma swoją genezę w skojarzeniu dwóch zasadniczych, obiektywnych potrzeb. Z jednej  strony potrzeby uruchomienia kompleksowych działań na rzecz zwiększenia aktywności ruchowej dzieci i młodzieży z terenów wiejskich, a z drugiej potrzeby uświadomienia atrakcyjności lasów,  jako miejsca rekreacji, aktywnego wypoczynku i edukacji środowiskowej wśród mieszkańców wsi i małych miast.

Celem projektu jest promocja aktywności ruchowej dzieci i młodzieży z terenów wiejskich, poprzez organizację cyklicznych pozalekcyjnych zajęć sportowych, które mogą być organizowane na terenach Lasów Państwowych, ze szczególnych uwzględnieniem istniejącej bazy rekreacyjnej utworzonej przez Lasy Państwowe (trasy turystyczne, rowerowe, narciarskie, ścieżki dydaktyczne). Zajęciom sportowym towarzyszyć będą zajęcia z szeroko rozumianej edukacji przyrodniczej i ekologicznej, oparte o ofertę edukacyjną Lasów Państwowych.

W projekcie przewiduje się uczestnictwo uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich.