Inne wydarzenia Inne wydarzenia

Powrót

Usuwanie skutków klęski

Usuwanie skutków klęski

W dniu 26 czerwca 2016 r. przez teren Nadleśnictwa Smardzewice przeszły gwałtowne burze z silnym wiatrem powodując szereg zniszczeń w leśnictwach Trzebiatów, Małe Końskie, Jaksonek, Taraska i Twarda. Wstępne szacowanie wykazało ok. 30 tyś. drzew zniszczonych przez wiatr na obszarze obejmującym łącznie przeszło 1200 ha.

Pracownicy Nadleśnictwa dokładają wszelkich starań, aby usunąć skutki klęski, a tym samym zapewnić bezpieczeństwo osobom przebywającym turystycznie w okolicznych lasach w okresie wakacyjnym. Duża ilość pochylonych drzew powoduje, że przebywanie na terenach klęskowych może zagrażać życiu. W związku z powyższym prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz nie utrudnianie pracownikom Nadleśnictwa prac zmierzających do usunięcia skutków klęski.