Inne wydarzenia Inne wydarzenia

Powrót

LASY NADLEŚNICTWA

LASY NADLEŚNICTWA

Nadleśnictwo Smardzewice zarządza gruntami stanowiącymi własność Skarbu Państwa o łącznej powierzchni 16246 ha, podzielonymi na dwa obręby leśne: Błogie i Smardzewice oraz 12 leśnictw: Trzebiatów, Małe Końskie, Prucheńsko, Jaksonek, Taraska, Giełzów, Brzustów, Sługocice, Tomaszów, Swolszewice, Dąbrowa, Twarda.

Zasięg terytorialny nadleśnictwa to 539 km2.Sąsiadujemy z Nadleśnictwami: Brzeziny, Opoczno, Przedbórz i Spała

w RDLP w Łodzi.

Lesistość obszaru w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa wynosi ok. 37%. Ogólna powierzchnia lasów to 19 829 ha, z tego lasy w zarządzie nadleśnictwa to 15888 ha, czyli 80% lasów tego terenu. Reszta to lasy innych form własności, głównie lasy prywatnych właścicieli.

Grunty Nadleśnictwa Smardzewice tworzą łącznie 447 kompleksów, z czego tylko 4 stanowi duże (powyżej 2000 ha) obszary leśne. Natomiast 314 kompleksów leśnych nie przekracza powierzchni 1,00 ha, a 95 to kompleksy o powierzchni powyżej 1,00 ha, ale nieprzekraczającej 5,00 ha.

Struktura kompleksów obrębu Błogie i Smardzewice jest bardzo podobna, przy czym część lasów obu obrębów tworzy wspólnie jeden duży kompleks (Ur. Kompleks Główny) o powierzchni około 7000 ha, rozciągnięty niemal od Inowłodza aż do Zalewu Sulejowskiego, przecięty w środkowej części linią kolejową Tomaszów Mazowiecki-Opoczno. Przylega on ponadto do kompleksu lasów Nadleśnictwa Opoczno. W kompleksie tym znajdują się grunty w zarządzie Kampinoskiego Parku Narodowego.

Ur. Józefów i Ur. Nagórzyce tworzą wspólnie kompleks lasów o powierzchni ok. 2000 ha, sąsiadujący od północy z miastem Tomaszów Mazowiecki oraz od południa z Zalewem Sulejowskim.

Pozostałe kompleksy obu obrębów to niewielkie kilkuoddziałowe fragmenty lasów, a nawet pojedyncze działki. Niektóre rozdrobnione kompleksy nadleśnictwa tworzą z lasami innych własności zwarte obszary leśne.

      W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Smardzewice znajduje się fragment Kampinoskiego Parku Narodowego o powierzchni72,40 ha. Przylega on do oddz. 156, 157, 172, 174, 181, 206 obrębu Smardzewice. Jest to obszar otuliny Spalskiego Parku Krajobrazowego. Na terytorium parku narodowego znajduje się Ośrodek Hodowli Żubrów w Smardzewicach. Jest to jedna z najstarszych placówek tego typu w Polsce. Zaczątkiem był zwierzyniec, utworzony w 1934 r. z inicjatywy prezydenta RP Ignacego Mościckiego.Celem prowadzenia hodowli jest utrzymanie puli genowej żubrów z linii białowieskiej. Liczebność stada hodowlanego utrzymywana jest na poziomie 20 sztuk.Na uwagę zasługuje również starodrzew sosnowy (wiek rosnących tam sosen ocenia się na 150-180 lat), pod którym odnawiają się dęby. Egzemplarze sosen rosnące na terenie ośrodka wyróżniane są jako cenny ekotyp sosny spalskiej. Wokół ośrodka znajduje się projektowany Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Żubry".

Na obszarze Nadleśnictwa Smardzewice zlokalizowane są także inne obiekty chronione.  Poza Kampinoskim Parkiem Narodowym wymienić należy:

  • 8 Rezerwatów przyrody: Błogie, Czarny Ług, Gaik, Jaksonek, Jeleń, Niebieskie Źródła, Sługocice, Twarda;
  • 2 Parki krajobrazowe: w części Spalski PK i w części Sulejowski PK;
  • 2 Obszary NATURA 2000: „Niebieskie Źródła", w części „Lasy Spalskie";
  • 17 Pomników przyrody;
  • 40 Użytków ekologicznych;
  • Stanowiska chronionych gatunków roślin i miejsca bytowania chronionych gatunków zwierząt.

Wydarzenia Wydarzenia