Inne wydarzenia Inne wydarzenia

Wydarzenia Wydarzenia

szkolenie przeciwpożarowe

W dniu 27 kwietnia 2018 r. Nadleśnictwo Smardzewice wspólnie z KP PSP w Tomaszowie Mazowieckim zorganizowało szkolenie przeciwpożarowe z elementami ćwiczeń aplikacyjnych z gaszenia pożarów lasów.

Celem szkolenia było przypomnienie uczestnikom szkolenia zagadnień dotyczących przepisów ochrony ppoż. oraz sposobów postępowania na wypadek powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia na terenach leśnych.

Przeprowadzone ćwiczenia aplikacyjne z zakresu gaszenia pożarów lasu pozwoliły na sprawdzenie znajomości procedur i zasad dysponowania sił i środków do zdarzeń na obszarach leśnych. W związku z tym, że pożary lasów są jednymi z trudniejszych pożarów niezmiernie istotne jest doskonalenie taktyki działań oraz umiejętności podejmowania decyzji w sytuacji zagrożenia.

W trakcie szkolenia pracownicy Nadleśnictwa mieli również możliwość pod okiem profesjonalistów użyć podręcznego sprzętu gaśniczego.