Inne wydarzenia Inne wydarzenia

Wydarzenia Wydarzenia

unieważnienie postępowania rekrutacyjnego

 

Smardzewice, dn. 14.10.2019 r.

 

Znak Spr.: NK.1101.6.2019

 

 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

Nadleśniczy Nadleśnictwa Smardzewice informuje, że unieważnia postępowanie rekrutacyjne na stanowisko podleśniczego z elementami pracy biurowej.