Inne wydarzenia Inne wydarzenia

Wydarzenia Wydarzenia

KOMUNIKAT - OPRACOWANIE PROJEKTÓW PLANÓW OCHRONY DLA REZERWATÓW PRZYRODY

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi, ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź

z dniem 19 grudnia 2016 roku przystąpiła  do opracowania projektów planów ochrony dla rezerwatów przyrody

„Błogie", „Gaik", „Jaksonek", „Sługocice", „Twarda"